Bēla Bartoks

Brīnišķīgais mandarīns

Baleta izrāde
Latvijas Nacionālā opera
1989