Zorairs Halfjans

Dažādas melodijas

Teātra izrāde
Režisors: Oskars Dehtjars
Valsts Jaunatnes teātris
1974