Gunārs Priede

Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini

Teātra izrāde
Režisors: Ādolfs Šapiro
Valsts Jaunatnes teātris
1974