Rainis

Krauklītis

Teātra izrāde
Režisors: Māra Ķimele
Valsts Jaunatnes teātris
1971