Pāvels Kohouts

Māja, kurā esam dzimušas

Teātra izrāde
Režisors: Oļģerts Kroders
Leona Paegles Valsts Valmieras drāmas teātris
1966