Jene Heltaji

Mēmais bruņinieks

Teātra izrāde
Režisors: Māra Ķimele
Leona Paegles Valsts Valmieras drāmas teātris
1979