Rainis

Pūt, vējiņi!

Teātra izrāde
Režisors: Māra Ķimele
Leona Paegles Valsts Valmieras drāmas teātris
1985