Sems Benelli

Saplēstais apmetnis

Teātra izrāde
Režisors: Ādolfs Šapiro
Valsts Jaunatnes teātris
1984