Vizma Belševica

Sofijas nolaupīšana

Teātra izrāde
Režisors: Nikolajs Šeiko
Valsts Jaunatnes teātris (krievu trupa)
1981