Ojārs Vācietis

Tās dienas acīm

Teātra izrāde
Režisors: Uldis Pūcītis
Valsts Jaunatnes teātris
1980