Frīdrihs Dirrenmats

Vecās dāmas vizīte

Teātra izrāde
Režisors: Aleksandrs Morfovs (Александр Морфов)
Ļenkom (“Ленком”), Maskava
2008