Jānis Sudrabkalns

Viszemju fantasti un sapņotāji

Teātra izrāde
Režisors: Ādolfs Šapiro, Lūcija Baumane
Valsts Jaunatnes teātris
1984