Georgs Bīhners

Voiceks

Teātra izrāde
Režisors: Kristīna Vuss
Jaunais Rīgas teātris
1995