Lelde Stumbre

Ziediņi

Teātra izrāde
Režisors: Alvis Birkovs
Valsts Jaunatnes teātris
1986